Domovská stránka
Turistické mapy
Plány tras

Součástí naší mapové tvorby jsou turistické mapy, cyklomapy a lyžařské mapy. Tyto mapy jsme Vám schopni vytvořit podle libovolných požadavků. Naše řešení zahrnují kompletní kartografické a polygrafické zpracování.

tm

Jsme schopni ve velice krátkém časovém horizontu zpracovat (včetně možného zaměření s přesností 1-3 metrů) plány tras např. pro sportovní událost, znázornění vedení nové inženýrské sítě aj.

trasy

Digitální mapy Situační mapky

Veškerá naše současná mapová data jsou v souřadném systému UTM, který užívá jako základový model Země elipsoid WGS 84. Mapy jsou tím pádem připraveny pro bezproblémovou spolupráci se systémem GPS, a to buď formou interaktivních map pro webové stránky či jako mapové podklady pro navigace.

digital

Potřebujete na svých webových stránkách, vizitce, reklamní ceduli, propagačním letáku, reklamním banneru znázornit umístění Vaší společnosti? Naše situační mapky mohou být vhodným řešením.

planky

Plány měst a obcí Mapy pro orientační sporty

Plány měst a obcí jsou vyhotovovány v libovolném formátu a mapovém měřítku. Stejně tak jako turistické mapy i tyto mapy je možné vytisknout na speciální folii, zajišťující ochranu proti vodě, mrazu a slunečnímu záření.

pm

Produkce těchto map probíhá od roku 2007 pomocí GPS a PDA Recon, digitalizace je tedy realizována přímo v terénu. Data jsou zpracovávána v mapovém klíči ISOM 2000, ISSOM 2007 či ISMTBOM2010.

os

Orientační zaměřování pozemků Digitální modely terénu

Přibližné a nezávazné zaměřování pozemků s přesnosti cca 0,5-3 metrů.

km

Z vlastních nebo vámi dodaných dat vytvoříme digitání model terénu, případně stínovaný model území, hypsometrické mapy, výškové profily nebo reprezentaci dané lokality pomocí vrstevnic ve zvolené ekvidistanci.

dmr


Turistické mapy  -  Digitální mapy  -  Plány měst a obcí  -  Orientační zaměřování pozemků  -  Plány tras  -  Situační mapky  -  Mapy pro orientační sporty